Tư Vấn Viên sẽ lựa chọn việc thanh toán thông qua các cách thức sau:

1. Thanh toán trực tiếp tại quầy bằng tiền mặt.

2. Thanh toán trực tuyến trên Trang Web với thẻ ngân hàng:

(i) Thẻ ATM có đăng ký dịch vụ Internet Banking;

(ii) Thẻ thanh toán quốc tế: Visa, Mastercard, JCB

3. Thanh toán qua chuyển khoản:

Tư Vấn Viên đặt hàng tại chi nhánh nào thì chuyển khoản theo tài khoản tại chi nhánh đó theo Nội dung diễn giải dưới đây:

“Họ tên người nộp tiền, mã số NPP, thanh toán cho đơn hàng số XXXXXXXX”

Ví dụ: Nguyễn Thị A, MSNPP 12345, thanh toán cho đơn hàng số 12175547

TÊN NGÂN HÀNG TÊN TÀI KHOẢN SỐ TÀI KHOẢN
EXIMBANK – CN TP.HCM
ACB HA NOI
VCB – CN TAN DINH, TP.HCM
HSBC – CN TP.HCM

 

Lưu ý: Những thông tin trên có thể được thay đổi tùy theo quyết định của Công Ty.